Priser

Tjeneste Pris
Vaksinering hund/katt inkl. helsesjekk kr 520,-
Konsultasjon katt/hund kr 595,-
Tannrens med ultralyd katt inkl. preanestetisk helsesjekk og overvåkning kr 1125,-
Tannrens med ultralyd hund inkl. preanestetisk helsesjekk, overvåkning og kloklipp. Under 20kg kr 1350,-
Tannrens med ultralyd hund inkl. preanestetisk helsesjekk, overvåkning og kloklipp. 20-40kg kr 1790,-
Tannrens med ultralyd hund inkl. preanestetisk helsesjekk, overvåkning og kloklipp. Over 40kg kr 1990,-
Kastrering hannkatt inkl. preanestetisk helsesjekk og overvåkning kr 890,-
Kastrering hannkatt inkl. preanestetisk helsesjekk og overvåkning, ID-chip og to vaksiner kr 1400,-
Sterilisering hunnkatt inkl. preanestetisk helsesjekk og overvåkning kr 1590,-
Sterilisering hunnkatt inkl. preanestetisk helsesjekk og overvåkning, ID-chip og to vaksiner kr 2200,-
Kloklipp (hver 5.gratis) kr 200,-