Priser

Tjeneste Pris
Vaksinering hund/katt inkl. helsesjekk kr 520,-
Konsultasjon katt/hund kr 595,-
Tannrens med ultralyd katt inkl. preanestetisk helsesjekk og overvåkning kr 1088,-
Tannrens med ultralyd hund inkl. preanestetisk helsesjekk, overvåkning og kloklipp fra kr 1349,-
Kastrering hannkatt inkl. preanestetisk helsesjekk og overvåkning kr 861,-
Kastrering hannkatt inkl. preanestetisk helsesjekk og overvåkning, ID-chip og to vaksiner kr 1400,-
Sterilisering hunnkatt inkl. preanestetisk helsesjekk og overvåkning kr 1496,-
Sterilisering hunnkatt inkl. preanestetisk helsesjekk og overvåkning, ID-chip og to vaksiner kr 2200,-
Klipp/pelsstell 1 time m/u narkose kr 894,-
Klipp/pelsstell pr. påfølgende time kr 525,-
Bad og føn kr 594,-
Kloklipp (hver 5.gratis) kr 200,-