Ormekur

Ormekur

 

 

Hunder

Valper kan smittes av spolorm allerede mens de ligger i mors liv, og senere via morsmelken. Valper bør derfor behandles mot spolorm ved 3, 6 og 9 ukers alder. Valpemor behandles samtidig.

Hunder behandles senere i livet bare med ormekur dersom orm er påvist i avføringen. Dette for å bekjempe resistensproblemer.
Dersom du lurer på om din hund har orm, trenger vi en avføringsprøve. Denne kjører vi en flotasjonstest på og ser på den i mikroskopet. Dersom veterinæren ser parasittegg behandles hunden. Tegn på at hunden har orm kan være avmagring, spiser mye eller er sulten hele tiden, har fått dårlig pels, dårlig allmenntilstand, hoste, diare eller oppkast. Av og til kan også ormen sees i oppkastet eller i analåpningen.

 

Katter

Av samme grunn som valper, bør også kattunger behandles mot spolorm når de er 3, 6 og 9 uker. Kattemoren bør behandles samtidig.

Voksne katter må behandles etter behov. Hvor ofte katten får orm er individuelt, men katter som jakter mye på mus, fugl osv får oftere orm enn andre.  Dette kan sees i oppkast som lang hvit “spagetti” eller oftere som “riskorn” i analåpningen eller i pelsen rundt denne. i og med at ormekur er reseptbelagt må katten ha vært på klinikken i løpet av de to siste årene.

Ormekurtabletter i Norge er reseptbelagte og man må kontakte klinikken for å få disse på resept.

 

Utenlandsreise

Det er viktig at dyr som reiser over landegrenser ikke fører med seg smittsomme sykdommer. Derfor skal alle hunder som har vært i utlandet (med unntak av dyr som kommer direkte fra Finland, Storbritannia, Irland og Malta) og som tas over grensen til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis). Du kan lese mer om behandlingen her: https://www.nkk.no/aktuelt/revens-dvergbendelorm-article143302-985.html