Bodil S. Eilertsen

Bodil S. Eilertsen studerte først i Berlin i 1 1/2 år før hun byttet over til Tierärtzliche Hochschule i Hannover, hvor hun ble ferdig i desember 1999. Bodil har smådyr som hovedfelt, og jobber inne på smådyrklinikken. Bodil har jevnlig deltatt på kurs innen smådyrmedisin, deriblant kanin- og gnagerkurs, tannkurs og røntgenkurs.

Bodil er også daglig leder ved klinikken og jobber derfor mye med administrative oppgaver.

Bodil har tidligere drevet med hundekjøring, nordisk stil. Idag har hun hunden Jill, katten Missi og dølahesten Mona Lissa. I tillegg har mannen Tor-Arne og hun gård i Kasfjord hvor de driver med kjøtt- og melkeproduksjon.