Avliving og kremering

Avliving

Å avgjøre når tiden er inne for avliving av ditt dyr er vanskelig følelsesmessig. Likevel er dette et viktig ansvar du har som dyreeier. lkke tvil på om du skal ta kontakt med veterinær om du vil få en vurdering av ditt dyrs helsetilstand og prognose. Rådfør deg også gjerne med oss. Å hjelpe et dyr å sovne inn er en viktig oppgave veterinæren har, og vi tar hensyn til dine ønsker og ditt dyrs behov for at stunden skal bli så fin og stressfri som mulig.

Hvordan foregår behandlingen?

Dyret får først en sprøyte med kombinert bedøvelse og smertestillende. Denne gjør at dyret sovner og er godt smertestilt. Den andre sprøyten er en overdose med narkosemiddel. Det hele er smertefritt.

Mange velger å reise etter den første sprøyten er satt, mens noen velger å være med til det siste.

Det er også helt i orden dersom man ikke klarer å være med i det hele tatt, og heller foretrekker å levere fra seg dyret til oss ved ankomst. Snakk med oss, for vi forsøker å gjøre opplevelsen så skånsom som mulig både for dyr og pårørende.

Kremering

Etter avliving kan vi hjelpe deg med videre håndtering av ditt dyr. Det er mulig å velge mellom felles kremering, der asken ikke blir returnert, eller separat kremering slik at du får asken tilbake i en urne.