ID-merking

Mikrochipmerking av kjæledyr (elektronisk merking) er den vanligste måten å ID-merke kjæledyr på, og vi anbefaler alle å ID-merke sine kjæledyr. Dette gjøres ved at en liten chip blir plassert under huden i nakken på ditt dyr ved hjelp av en kanyle. Mikrochippen er forhåndsprogrammert med et nummer som følger kjæledyret resten av livet. For å lese av mikrochipnummeret brukes egene avlesere som finnes på tollstasjoner, politi- og lensmannskontorer og hos veterinærer. Videre har gjerne redningssentraler, viltnemder og hundeklubber også egne avlesere.

Hvert år kommer et ukjent antall kjæledyr bort fra sine eiere. Noen blir drept eller skadet i trafikken, noen blir bare borte, og noen få blir stjålet. De fleste bortkomne dyr blir tatt hånd om, men det er ikke alltid så lett å finne ut hvem eieren er dersom dyret ikke er ID-merket. ID-merker du din hund eller katt øker du sannsynligheten for at den kommer tilbake til deg dersom den blir borte.

Hvis du skal reise til utlandet eller skal ta HD/AD-røntgen er det krav om at dyret ditt er ID-merket.