Kirurgi

Kirurgiske inngrep utfører vi daglig og er ofte nødvendig for at våre kjæledyr skal bli friske og slippe smerte og ubehag. Det er viktig for oss å gi dyret så god kirurgisk behandling som mulig, noe som også innebærer optimal anestesi og smertebehandling.

Vi utfører det meste innen bløtvevskirurgi.

Eksempler på kirurgiske inngrep vi utfører:

  • Fjerning av svulster
  • Kastrering (hunn- og hanndyr) av hund, katt, ilder og kanin
  • Bukinngrep ved for eksempel fremmedlegemer i mage-/tarmkanal, livmorbetennelse, magedreining, blærestein, traumer og annet
  • Keisersnitt

 

Ved operasjoner er forarbeidet av pasienten viktig for et godt resultat

Hunder og katter skal ikke ha mat etter kl. 20.00 kvelden før en operasjon. Vann kan de få helt frem til de leveres på klinikken. Dette for å unngå at de kaster opp ved innsovningen, noe som kan føre til at det kan synke mat ned i luftrøret grunnet lammelse av strupelokket. Gnagere skal derimot ha konstant tilgang til mat og vann.

 

Anestesi

Ved operasjoner legges dyret i narkose, som medfører at alle sanseinntrykk fjernes. Hjernen har da ikke mulighet til å oppfatte smertestimuli. Samtidig ligger pasienten stille under behandlingen. For å opprettholde anestesien må den stadig vedlikeholdes. En utdannet assistent vil derfor overvåke pasienten kontinuerlig under hele inngrepet. Reflekser, respirasjon, puls, oksygenmetning i blodet og temperatur blir da observert og protokollført. Dette for å gi pasienten en tryggest og mest stabil narkose.
Om dyret legges i narkose ved hjelp av gassanestesi eller injeksjonsanestesi vurderes fra pasient til pasient. Vurderingen tas i forhold til størrelse på kirurgiske inngrep og pasientens helse.

 

Smertelindring

Ved kirurgiske inngrep er det også viktig at pasienten får god smertelindring. Det finnes mange ulike smertestillende medikamenter som virker på ulike områder av nervesystemet. Avhengig av hvilken operasjon som skal utføres og hvor smertefull inngrepet er velger vi den optimale smertestillende behandlingen for pasienten. Pasienten får derfor smertestillende behandling før, under og etter inngrepet. Etter at pasienten har kommet hjem vil eieren måtte fortsette smertebehandlingen i form av smertestillende tabletter eller mikstur som dyret får i munnen.

Mange pasienter legges på oksygen før, under og etter operasjonen. De får også kontinuerlig overvåkning av personalet ved klinikken under hele oppholdet. Under oppvåkningen ligger de varmt og godt på varmeteppe og under et mykt pledd. Først når pasienten er våken og stabil kan den bli med eier hjem.

Etter en avtalt tidsperiode kommer dyret tilbake på klinikken for kontroll. Da undersøker vi såret og får høre hvordan det har gått med pasienten etter behandlingen. Ofte fjerner vi også da stingene.

Kostnader ved kirurgiske inngrep

Noen synes kanskje at enkelte operasjoner koster mye. Selv om selve inngrepet ikke alltid er veldig tidkrevende har vi kanskje brukt lang tid på å forberede oss til det i form av kursing og oppdatering. Alle instrumenter, forbruksmateriell og maskiner vi bruker er svært kostbare og de fleste operasjoner er personalkrevende både før, under og etter operasjonen. Pasientene skal klargjøres før operasjon og overvåkes nøye under og også etter operasjonen.