Poliklinikk

PoliklinikkI vår poliklinikk utføres rutinebehandlinger som helsesjekk, vaksinering, ID-merking, kloklipp, uttak av blodprøver, passutstedelser osv. Dyr som skal vaksineres får alltid en helsesjekk først, dette for å forsikre oss om at de er friske. Det er kun friske dyr som får vaksine. Det er gjerne under slike rutinebesøk at man oppdager at dyret trenger ytterligere behandling. Eksempler på dette kan være at det påvises tannstein og tannkjøttbetennelse, det oppdages kuler eller symptomer på systemisk lidelse.

I poliklinikken utføres innledende undersøkelse av syke dyr som halter, har oppkast og/eller diaré, er slappe, hoster, har symptomer på urinproblemer, kløe, øreproblemer, øyeproblemer eller andre akutt syke dyr.

Om dyret krever videre utredning eller behandling, vil vi anbefale innleggelse eller sette dyret opp på en utredningstime.