Priser

Prisene gjelder fra og med 1. juli 2019

Tjeneste Pris
Vaksinering hund/katt inkl. helsesjekk kr 520,-
Konsultasjon katt/hund fra kr 615,-
Kloklipp (hver 5.kloklipp er gratis) kr 250,-
Tannrens med ultralyd katt inkl. preanestetisk helsesjekk og overvåkning kr 1125,-
Tannrens med ultralyd hund inkl. preanestetisk helsesjekk, overvåkning og kloklipp. Under 20kg kr 1350,-
Tannrens med ultralyd hund inkl. preanestetisk helsesjekk, overvåkning og kloklipp. 20-40kg kr 1790,-
Tannrens med ultralyd hund inkl. preanestetisk helsesjekk, overvåkning og kloklipp. Over 40kg kr 1990,-
Kastrering hannkatt inkl. preanestetisk helsesjekk og overvåkning kr 1090,-
Kastrering hannkatt inkl. preanestetisk helsesjekk og overvåkning, ID-chip og to vaksiner kr 1600,-
Sterilisering hunnkatt inkl. preanestetisk helsesjekk og overvåkning kr 2100,-
Sterilisering hunnkatt inkl. preanestetisk helsesjekk og overvåkning, ID-chip og to vaksiner kr 2500,-
HD-røntgen kr 1900,-
HD- og AD-røntgen kr 2400,-
CT-undersøkelse Ta kontakt for pris
Andre behandlinger, kirurgi, tannbehandling osv Ta kontakt for pris