Røntgen

RøntgenRøntgen er et viktig diagnostisk hjelpemiddel. Vi har digitalt røntgen og fremkaller, noe som gir bilder av meget høy kvalitet og som reduserer strålingen til pasienten og personalet.

Røntgen brukes til å diagnostisere forandringer som f.eks. forkalkninger eller brudd i knokler og ledd. Ofte brukes også kontrastundersøkelser av mage og tarm for å diagnostisere fremmedlegemer.

Drektighetsundersøkelse med røntgen kan gjøres etter dag 53 i drektigheten. Da har skjelettet til fosteret utviklet seg så mye at det er røntgentett, slik at det kan sees på bildeskjermen. Man kan således telle antall valper/kattunger.

 

HD-/AD-røntgen

Våre veterinærer har vært på eget kurs for å kunne ta optimale bilder for å røntgenfotografere hofter og albuer i forbindelse med Norsk Kennel Klub sitt avlsarbeid. Røntgenfotografering av skjelettlidelser som HD (hofteleddsdysplasi) og AD (albueleddsdysplasi) gjøres derfor rutinemessig hos oss. Bildene sendes til NKK for avlesning. I forbindelse med disse undersøkelsene er det krav om at hunden må være ID-merket. NKK krever også at hunden er bedøvet under røntgenundersøkelsen.

 

Ved klinikken har vi også moderne digitalt tannrøntgenapparat som brukes daglig. Les mer om dette under tannbehandling.